Lingofy with Enkel nynorsk dictionary

Starts at NOK 1250.00 for one-year subscription for one user

Få feilfri nynorsk med eit klikk! Saman med Lingofy har Samlaget laga ei digital utgåve av Enkel nynorsk ordliste. Programmet søkjer etter feil og inkonsekvent språk og rettar teksten for deg. Dermed har det aldri vore enklare å skrive rett nynorsk.

Programmet kan kjøpast som årleg abonnement. Når du har betalt for abonnementet, får du informasjon om innlogging og nedlasting på e-post frå Lingofy.

Enkel nynorsk ordliste er eit viktig hjelpemiddel for alle som treng å skrive nynorsk, til dømes journalistar og tilsette i offentlege og private verksemder.

Enkel nynorsk ordliste har 33 000 oppslagsord henta frå dagleglivet og frå ulike yrkesområde. Du får sjå den fulle bøyinga av alle orda. Ordlista har berre med éi form av kvart oppslagsord og er såleis ei normativ ordliste. Valet av oppslagsord og ordformer er medvite gjort og inneber at brukaren alltid kan vere sikker på å bruke ord og bøyingsformer som er konsekvente.

  • Enkel nynorsk dictionary from Samlaget
  • Norwegian Nynorsk
  • Lingofy Manager (create custom entries, manage shared dictionaries and review usage statistics)
  • 3 custom guides (250 custom entries)
  • Browser plug-ins for Google Docs, Google Chrome, Mozilla Firefox and Apple Safari
  • Plug-in for Google Docs (requires a Google account)
  • Plug-in for Microsoft Word (requires a Microsoft account)
  • macOS, Windows and Chromebook